Català : Castellano : English : Français

ACTIVITAT
DE LA FUNDACIÓ

 

La Fundació es dedica a la integració social al barri del Raval, a Barcelona.
L’integració social és un objectiu fonamental en un barri on hi ha un alt nombre de famílies necessitades i, dins d’aquestes, un alt percentatge d’immigració.

L’activitat s’estructura en 4 programes o “racons”:

1. Àrea Pedagògica - Social

1.1. Programa Educatiu: El Racó de la Infància, Adolescència i  Joventut
    
Projecte: Casal ordinari:

 • El Racó dels petits
 • El Racó dels mitjans
 • El Racó dels grans
 • El Racó dels joves


 • Projecte: Casal extraordinari:

 • Setmana Santa
 • Estiu
 • Colònies     
 • 1.2. Programa Formatiu

  Projecte: pràcticum:

 • Búsqueda i acollida
 • Formació
 • Seguiment
 • Avaluació
 • Assessorament
 • 1.3. Programa Sòcio-Pedagògic

  Projecte: Atenció Primària:

 • Atenció individualitzada: entrevistes i seguiments
 • Atenció familiar: treball social amb famílies i mediació familiar
 • Escola de pares
 • 1.4. Programa Voluntariat

  Projecte: Forma-Acció

 • Búsqueda i acollida
 • Formació
 • Seguiment
 • Avaluació
 • Punts de trobada
 • Motivació
 • 2. Àrea Cultural: Programa Teatre del Raval

  3. Àrea Administrativa

 • Atenció al públic
 • Secretaria
 • Comptabilitat
 • 4. Àrea de Direcció

 • Gestió integral de la Fundació
 • Diseño web: WEBfine.com | 9chip 
  EMAIL