Català : Castellano : English : Français

RACÓ DEL
VOLUNTARI I PRACTICANT

Des de la Fundació som molt conscients de la gran importància que suposa la feina que realitza la figura del voluntari dins les tasques sòcio-pedagògiques a nivell d'intervenció solidaria i comunitària.

Durant molts anys, casals, esplais i altres entitats han estat dirigits per a persones voluntàries. A mesura que ha anat passant el temps, però, la figura professional s'ha legitimitzat, sobretot en entitats com la nostra, ubicades en un barri on existeixen problemàtiques de tipus social, familiar i econòmic.

La figura del professional és la d'una persona especialitzada en el camp sòcio-educatiu, que farà un pla de treball individualitzat en pro de la millora del col·lectiu pel qual treballi (infància, joventut, immigració, gent gran, família.), sempre amb un suport de voluntariat que creu en la solidaritat, buscant la promoció de les seves tasques sòcio-pedagògiques que es desenvolupen, concretament al barri del Raval.

La Fundació Social del Raval també compta amb practicants que realitzen les seves pràctiques acadèmiques com educació social, integració social, treball social, animació sòcio-cultural, monitors de lleure, etc. Aquestes pràctiques els ajuda al dia de demà a desenvolupar eines sòcio-educatives en el seu camp laboral.

L'equip de voluntaris/ries està format per unes 70 persones d'ambdós sexes i tenen edats que oscil·len entre els 17 i els 70 anys d'edat.

La Fundació Social del Raval promou un model de voluntari i practicant que:
  • Tingui motivació per atendre els diferents àmbits en els que col·labori.
  • Sigui respectuós amb els usuaris, els altres voluntaris i l'equip de professionals de la Fundació.
  • Tingui confidencialitat i privacitat davant de problemàtiques, informacions i situacions.
  • Demostri responsabilitat i constància en els seu treball voluntari.
  • Estigui disposat i sigui capaç de treballar en equip, cooperació.
  • Assumeixi el mètode de treball de l'equip.
  • Es comprometi en la seva tasca voluntària, complint els compromisos assumits.
  • Realitzi amb serietat les tasques encomanades i sigui coherent amb les normes establertes.
  • Sigui flexible, pacient i dialogant.
  • Que tingui iniciativa pròpia i sigui participatiu en les activitats que es realitzen.
Diseño web: WEBfine.com | 9chip 
EMAIL